Цивільне право: поглиблений практичний курс 

Набуття студентами теоретичних знань та розуміння відмінностей між суміжними правовими інститутами, а також розвинення здатності критичного аналізу чинного законодавства та  правозастосовної практики у сфері цивільного права. Вирішування практичних завдань, правильне визначення предмету та об’єкту у цивільно-правових відносинах, визначення правового механізму їх реалізації в конкретних ситуаціях, правильне застосовування норми українського законодавства.

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль