Інформаційне право

Основна мета – засвоїти основні теоретичні засади правового регулювання обігу інформації, 

та отримати загальні уявлення про склад та зміст розгалуженого національного інформаційного законодавства, виробити навички правильного тлумачення та застосування його норм, а також  набути вміння вільно орієнтуватись у законодавчих актах, що регулюють правовий статус засобів масової інформації, обіг окремих видів інформації (реклами, передвиборної агітації).  

4 кредитів
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль