Юридичне тлумачення

«Юридичне тлумачення» є прикладним курсом з циклу ¬загальнотеоретичних дисциплін, який є розвитком курсів теорії права, елементів філософії права, конституційно-правових дисциплін, міжнародного публічного права та основну свою увагу приділяє питанню юридичного тлумачення. Курс має на меті ознайомлення студентів із різноманітними теоріями юридичного тлумачення загалом, юридичними та філософськими аспектами тлумачення, особливостями тлумачення актів національного законодавства та міжнародних договорів. Оволодіння навичками розуміння різноманітних інтерпретаційних технік (як тих, що застосовувались у минулому, так і сучасних), комплексного аналізу різноманітних юридичних ситуацій, використовування всіх доступних джерел права. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль