Медіація та інші альтернативні способи вирішення спорів

Вибірковий курс допомагає студентам, під новим кутом зору, подивитись загалом на методи врегулювання спорів, як традиційні, так і альтернативні, познайомити глибше із необхідними основами конфліктології, які слід знати та враховувати правникам, що переважно працюють із спорами, в роботі з приватними клієнтами, а також для дизайнування локальних та державних систем врегулювання спорів. За результатами навчання студенти орієнтуватимуться у системі засобів альтернативного (позасудового) вирішення спорів, перевагах окремих видів АВС, їх відмінних рисах, можливостях застосування.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль