Правове регулювання операцій з нерухомістю

Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями правового регулювання операцій з нерухомістю в Україні. Увага приділяється набуттю та реалізації прав на нерухоме майно; оподаткуванню операцій з нерухомістю; правовому регулюванню будівництва; структуруванню угод з нерухомістю; діяльності професійних учасників ринку тощо. 

3,5 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль