Актуальні проблеми міжнародного довкільного права

Курс актуальних проблем міжнародного довкільного права покликаний сформувати цілісне бачення зв’язку між питаннями збереження, використання й відтворення ґлобального довкілля та його складників з міжнародним правом. Буде проаналізовано стан міжнародних організацій, правових документів і політики в цій галузі.  Зокрема, буде розглянуто теоретичні засади МДП, процес його становлення,  джерела, суб’єкти, принципи, механізм упроваджування, дотримування зобов’язань та розв’язування спорів.  Буде прослідковано зв’язок питань охорони довкілля з міжнародною економічною діяльністю, господарюванням зі спільними ресурсами та збройними конфліктами.  Курс МДП корисний для таких практичних цілей як аналіз міжнародного права, удосконалення процесу ухвалювання рішень у галузі довкілля та їх узгоджування з міжнародними правовими документами, доступ до міжнародних програм та організацій.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі