Актуальні проблеми міжнародного публічного права

Цей курс є коротким оглядом актуальних проблем міжнародного публічного права. Він базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права. Передбачається отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного суду ООН, їх тлумачення та застосування до конкретних ситуацій міжнародного життя. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль
Викладачі