Право на доступ до публічної інформації

Розкрити теоретичні та практичні питання право на доступ до публічної інформації, найкращі міжнародні стандарти в цій сфері. Пояснити значення і цінність свободи інформації, розкрити правову природу та відмінність права на доступ до інформації про діяльність влади від свободи масової інформації (свободи інформації) та права на звернення. Метою курсу є також пояснення правових підстав обмеження права на доступ до інформації, зокрема застосування трискладового тесту (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”) та принципів закону. Навчити навичкам практичного застосування законів у сфері доступу до інформації. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль