Міжнародне інвестиційне право і вирішення спорів (англійською мовою)

Міжнародне інвестиційне право та вирішення спорів – це відносно нова галузь права, яка швидко розвивається, і Україна була активним гравцем цього еволюційного процесу. Більш глибокі знання в цій галузі принесуть користь молодим українським практикам і, отже, цій галузі взагалі. Цей курс розроблений, щоб допомогти з цим у такий спосіб. Курс дає огляд перетину міжнародного публічного та приватного права, а також міжнародного та національного права у сфері інвестицій, щоб дати студентам погляд згори, а потім надає огляд міжнародного захисту інвестицій у різних галузях, тобто правових інструментів та інститутів у цій сфері; потім пояснює наявні механізми вирішення спорів, тобто інституційний та ad hoc арбітраж, основні особливості розгляду спорів в ICSID, NAFTA, UNCITRAL та інших основних установах та регламентах, в тому числі розглядає їх переваги та недоліків, та модальності їхнього функціонування. Протягом усіх тем, курс аналізує важливі арбітражні
рішення та їх значення в ширшому розумінні захисту інвестицій та забезпечує практичні вправи для відточення навичок, необхідних для подальшої роботи, тобто дослідження, складання письмових подань, допиту свідків, усного виступу тощо.
Науковий компонент цього курсу зміцнено завдяки доступу до основних закордонних матеріалів у посібнику, а практичний компонент підкріплюється участю практикуючих гостей-лекторів.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Глущенко І.