Англійська мова для правників

6 кредитів
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль