Кримінально-правова кваліфікація: практикум

Ця навчальна дисципліна належить до курсів, які в англомовних правничих школах зазвичай належать до «advanced level», адже цей курс дозволяє піднятися на значно вищий, рівень володіння навичками прикладного застосування матеріального і частково процесуального кримінального права, опанувати практику застосування відповідного законодавства, удосконалити вміння будувати і обґрунтовувати правову позицію. Курс повністю побудовано на використанні методу case study, що зорієнтований на залучення студентів до дискусії, критичне мислення, доведення і аргументоване відстоювання правової позиції.  Курс є частиною сертифікатної програми “Кримінальна юстиція”.  

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль