Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство

В межах курсу проводиться модельний судовий процес з розгляду матеріалів кримінального провадження, що дозволяє набути навичок участі у судовому процесі, підготовки процесуальних документів, доказування, допиту свідків, судової промови тощо. Студенти, які слухають цей курс поділяються на кілька команд, що беруть участь у модельному процесі на стороні обвинувачення (прокурор), захисту (обвинувачений, захисник), потерпілого та цивільного позивача. Модельні судові засідання вестиме головуючий – викладач, діючий суддя.  Курс є нормативним для тих, хто слухає сертифікатну програму “Кримінальна юстиція”

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль