Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника

Вивчення положень Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини, що можуть застосовуватися захисником у кримінальному провадженні. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль