Методика підготовки наукових робіт з права

Курс надає студентам уявлення про сучасні міжнародні стандарти підготовки та проведення наукових досліджень в сфері права та знайомить з методикою написання кваліфікаційних магістерських робіт. На прикладі тем, які вони обрали для своїх магістерських проектів, студенти матимуть можливість опрацювати практичні навички роботи з літературою та сучасними базами правової інформації українською та англійською мовами, навички формулювання мети та завдань дослідження, розробки дизайну дослідження, його проведення і написання наукового тексту за результатами дослідження. Здобуті практичні навички необхідні сучасному юристу для виконання будь-якого комплексного завдання, результати якого мають бути викладені письмово. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль