Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми

«Верховенство права і конституціоналізм: сучасні проблеми» – це комплексна дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів з сучасним розумінням концептів «верховенство права» та «конституціоналізм», їх теоретичними основами та практикою реалізації. Через аналіз складових верховенства права та особливостей їх практичного застосування студенти отримають можливість розвинути знання та розуміння процесів застосування принципів права безпосередньо в нормотворчій та правозастосовній діяльності. Програма курсу також передбачає аналіз сучасного розуміння конституціоналізму та його основних проявів щодо обмеження публічної влади та гарантування прав людини.  Дисципліна має на меті розвинути у студентів – магістрів знання та відповідні навички щодо розуміння механізмів та інструментів застосування верховенства права та його складових в майбутній практичній діяльності, закласти основи для прикладного застосування норм галузей права, а також підвищити рівень правової культури студентів.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль