Практика

12 кредитів
Обсяг дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль