Розслідування корупційних правопорушень

Аналіз первинної інформації про вчинення корупційних правопорушень, їх кваліфікацію, висунення версій та складання плану розслідування. Підготовка та проведення обшуку, допиту, інших процесуальних дій, зокрема в межах міжнародного співробітництва та складання необхідних процесуальних документів. Визначення форм закінчення кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль