Адвокатська діяльність: міжнародні та національні аспекти

Навчальний курс має на меті отримання знань з історії адвокатури, основ правового регулювання адвокатури та адвокатської діяльності, інформації про зміст професійних прав і обов’язків адвоката, процесуальні та інші правові способи їх реалізації. Ознайомлення студентів з питаннями етики відносин з клієнтами, представниками правоохоронних органів та інших установ, гонорарної політики, формування публічного професійного іміджу адвоката, організаційно-технічного супроводження його діяльності забезпечує практичне спрямування навчальної дисципліни. Засвоєння студентами пропонованого курсу сприятиме створенню загального уявлення з широкого кола питань адвокатської практики. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль