Практика науково-дослідницька

Науково-дослідницька практика студентів передбачає збір і опрацювання наукових, інформаційних джерел (статей, монографій) та матеріалів, які розкривають практику нормотворення та нормозастосування, для підготовки та написання курсової роботи відповідно до обраної студентом теми. Місце практики призначається кожному студенту в індивідуальному порядку за погодженням із науковим керівником і відповідно до затвердженої теми курсової  роботи. 

6 кредитів
Обсяг дисципліни
Весна
Семестр викладання дисципліни
Залік
Підсумковий контроль
Викладачі