Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права» є важливим елементом професійної підготовки фахівців в галузі знань 081 «Право». Важливість дисципліни обумовлена кризовими явищами в міжнародних відносинах, пов’язаних з глобальними проблемами сучасності (міжнародним тероризмом, екологічними катастрофами, нерозумним використанням природних багатств, зростанням народонаселення тощо).Міжнародне гуманітарне право – система договірних і звичаєвих міжнародно-правових норм, що застосовуються як у міжнародних, так і у внутрішніх збройних конфліктах, визначають взаємні права та обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо заборони або обмеження застосування певних засобів і методів ведення збройної боротьби та забезпечують захист жертв збройного конфлікту. Є однією із найстарших галузей міжнародного публічного права, адже виводить свої коріння від звичаїв ведення війни, які існували в Стародавній Греції і Римі. Однак сам термін “міжнародне гуманітарне право” з’явився досить недавно, у другій половині XX ст. У правовій літературі та міжнародних документах і досі широко використовують його “попередників” “закони та звичаї ведення війни”, “право війни” та “право збройних конфліктів”. Освоєння цієї дисципліни дозволить студентам зрозуміти специфіку міжнародного гуманітарного права як особливої системи права, що відрізняється від внутрішньодержавного, національного права.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Коваль Д.О., ,доцент кафедри міжнародного та європейського права