Міжнародні бізнесові транзакції (англійською мовою)

Спеціалізований курс розрахований на студентів-маґістрантів і докторантів, складається з серії лекцій та практичних семінарів із таких тем: Віденська конвенція з договорів міжнародної купівлі-продажу товарів, принципи європейського контрактного права, міжнародні розрахунки, агентські послуги та франчайзинг, а також вирішення спорів, що виникають при укладанні та виконанні міжнародних комерційних контрактів. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль