Конституційна юрисдикція

Дисципліна передбачає формування та розвиток у студентів знань та відповідного комплексного розуміння актуальних конституційних інструментів захисту прав людини, гарантування конституційних засад функціонування публічної влади та охорони конституції. Дисципліна базується на теорії конституційного права, включає розгляд зарубіжного досвіду та, очевидно, представляє аналіз українських особливостей функціонування конституційної юрисдикції. Відповідна модель конституційного контролю, характерна для континентальної системи права, сьогодні набуває все більшої ваги в практиці правозастосування, тому цей курс запропонує студентам розуміння особливостей здійснення попереднього та наступного конституційного контролю, а також аналіз інструментарію їх практичного застосування. Одним з таких інструментів є інститут індивідуального конституційного захисту (конституційна скарга), якому в програмі курсу присвячено окрему увагу. Дисципліна має на меті розвинути у студентів – магістрів розуміння практичного значення конституційних інструментів захисту прав людини, а також ключову роль інституту конституційної юрисдикції в цьому процесі.

3 кредита
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль