Конституційний процес

Мета вибіркового курсу спрямована на поглиблене вивчення вперше запровадженого в Україні інституту конституційної юстиції, з понятійним апаратом, функціями, зокрема і функцією захисту прав людини, компетенцією, організацією, структурою органів конституційної юрисдикції, підставами та порядком звернень, процедурами розгляду питань, віднесених до його повноважень. 

3,5 кредита
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль