Валютне регулювання і валютний нагляд

Вибірковий курс передбачає вивчення загальних питань теорії банківської справи, банківського законодавства та дає характеристику правовідносин та фінансово-правових норм банківської сфери, опанування знань про банківське законодавство, діяльність банків та інших кредитно-фінансових установ. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль