Центр дослідження верховенства права

Центр було створено професором М.Козюброю у 2008 році для проведення фундаментальних досліджень верховенства права та привнесення в українську юридичну науку сучасних підходів до його розуміння та практичного застосування.

Експерти Центру проводять наукові дослідження та навчання у сфері теорії верховенства права, світової і національної практики його застосування, стану та перспектив утвердження в Україні. За час роботи Центру, тут реалізовано низку дослідницьких та імплементаційних (практичних) проектів, в тому числі із міжнародними організаціями. Ефективною та плідною була співпраця в рамках проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine); Агентства США з міжнародного розвитку (The United States Agency for International Development, USAID); Академії Фольке Бернадотта (The Folke Bernadotte Academy); Ради Європи (The Council of Europe) та її Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) (The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)).

Експерти Центру надають фахову консультативну допомогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним особам приватного права та окремим практикуючим юристам щодо особливостей застосування верховенства права в практичній нормотворчій та нормозастосовчій діяльності. Зокрема, в Центрі неодноразово розроблялися окремі законодавчі ініціативи чи пропозиції до зареєстрованих законопроектів, готувалися висновки на запит суддів та судів, а також здійснювалося консультування окремих юристів у конкретних справах (провадженнях).

Результати наукових досліджень та практичної діяльності активно використовуються у роботі викладачів кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», науково-дослідній та інноваційній діяльності студентів. Зокрема, експертами Центру розроблено кілька спеціальних навчальних курсів: «Верховенства права: практикум» для студентів бакалаврської програми «Правознавство» та «Верховенство права у врядуванні» для студентів магістерської програми «Суспільна політика і врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Сайт Центру

Сторінка у Facebook

Новини та події
Контакти центру:
rol@ukma.edu.ua

+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 322
вул. Волоська, 8/5