Кравченко Наталія Григорівна

Кравченко Наталія Григорівна
доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права
кандидат юридичних наук, член Вченої ради Факультету.
Профілі