Дослідницький проект – аналіз судової практики щодо захисту прав осіб, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей (за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні)

Протягом вересня – грудня 2017 року експертами центру здійснено детальний аналіз судової практики щодо захисту прав осіб, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Загалом було проаналізовано більш, ніж 500 судових рішень (що розміщено у Єдиному державному реєстрі судових рішень у відкритому доступі). З них виокремлено 60, які хоч і не можуть претендувати на повноцінну соціологічну вибірку, проте, на нашу думку, загалом демонструють тенденції захисту прав людини і забезпечення верховенства права у низці сфер, які є актуальними для неординарної ситуації на території Донецької і Луганської областей. Зокрема, щодо встановлення юридичних фактів, які мають значення для захисту майнових права, насамперед, для спадкування; здійснення права власності; господарювання; освіти тощо. Як показав аналіз судової практики найбільш поширеними і актуальними для неординарної ситуації на території Донецької і Луганської областей є сфери реєстрації актів цивільного стану та соціального захисту.

Як один з найважливіших висновків дослідження можна зауважити, що судова практика, пов’язана із захистом прав людини і забезпеченням (дотриманням) верховенства права щодо громадян України – внутрішньо переселених осіб та осіб, що проживають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей демонструє загалом досить оперативне реагування на розгляд відповідних категорій справ. Цей аспект є дуже важливим з огляду на системну проблему порушення процесуальних строків при розгляді інших категорій справ в українських судах.

Віддаючи належне позитивним тенденціям у зазначені й сфері, не можна не відзначити, що рівень вмотивованості (аргументованості) судових рішень є далеко не однаковим, суттєво відрізняється. При чому, якихось регіональних відмінностей у цьому плані не спостерігається. Трапляються рішення, які задовольняють позовні вимоги, але мотивувальна частина яких не містить факту оцінки доказів, або ж навпаки, абсолютно вірна не тривіальна аргументація судді на користь позивача приводить до протилежного, ніж можливо було очікувати, висновку. Вказані підходи не узгоджуються з принципом верховенства права, зокрема з такою його складовою як не дотримання правової визначеності.

Над проектом працюють
Основні публікації
Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5