Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні

Проект реалізується Академією Фольке Бернадотта (FBA) спільно з НаУКМА за фінансової підтримки Швеції.

Метою Проекту є впровадження та подальше дотримання принципів верховенства права у місцевому самоврядуванні в Україні. Слоган проекту: “Повноправні громадяни – підзвітне управління”. Проект реалізується Академією Фольке Бернадотта (FBA) спільно з Центром дослідження верховенства права НаУКМА за фінансової підтримки Швеції. Впроваджує проект.

Компоненти проекту

1. «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування» 

Опис: Дослідження особливостей застосування верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, передусім, у сфері надання адміністративних послуг. 

Одним з основних результатів цього компоненту дослідження є підготовка посібника «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування» для співробітників муніципалітетів, інших публічних службовців, науковців та практиків. 

У цьому посібнику детально описано особливості застосування складових верховенства права (принципи законності, доступності, прозорості, підзвітності, право бути почутим та право на оскарження).

2. Верховенство права у публічному адмініструванні та місцевому самоврядуванні: європейські стандарти. 

Експертами центру підготовлено практичний посібник «Верховенство права у публічному адмініструванні та місцевому самоврядуванні: європейські стандарти», у якому вміщено акти загального характеру, окремі спеціальні акти, рішення Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості, експертні висновки, звіти та інші документів (чи витяги з них), що містять окремі правові норми і позиції щодо застосування верховенства права і його складових у діяльності органів публічного адміністрування загалом та органів місцевого самоврядування, зокрема. 

Запропоновані тут правові акти супроводжуються науково-практичними коментарями упорядників, що дадуть можливість покращити розуміння принципів верховенства права та їх проявів у різних системах державного управління з урахуванням кращих практик регулювання адміністративних процедур.

3. Навчальний модуль «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування».

Навчальний модуль  «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування» – це навчальна програма навчального курсу  для студентів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». 

Курс «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування» є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях –визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв’язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права.

Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності  органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав  і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад,  в сфері надання  органами місцевого самоврядування публічних послуг.

4. Дослідження «Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму». 

Дослідження сконцентровано на таких сферах: реєстрація актів цивільного стану (народження і смерті, шлюбу та розлучення); отримання паспортів; здійснення підприємницької діяльності та реалізація майнових прав (захисту власності); забезпечення права на освіту; соціальний захист населення. 

Авторами визначено напрями вдосконалення законодавчої бази захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, а також практики його застосування місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, зокрема через надання ними публічних (адміністративних) послуг. 

Цільовою аудиторією є працівники органів публічного адміністрування, зокрема органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, міжнародних і національних громадських організацій (переважно правозахисного спрямування), судді, політологи, фахівці в галузі нормопроектування, зокрема місцевого, локального рівня.

5. Rule of Law Checklist in public administration (for local-self-government authorities)  

На основі концепції Rule of Law Checklist, прийнятого Венеціанською комісією у 2016 році, експертами Центру підготовлено окремий спеціальний інструмент вимірювання рівня дотримання верховенства права в діяльності насамперед органів місцевого самоврядування. Цей посібник є методичним, оскільки він передбачатиме системне ознайомлення особи з матеріалом, а не просто надання відповідей щоб себе перевірити хоч це теж важлива методологічна мета.

Головна ідея цього інструменту – продемонструвати, що верховенство права – це не абстрактна конструкція, що застосовується упереджено чи оціночно задля політичної чи політологічної аргументації. В Україні існує брак розуміння службовцями органів місцевого самоврядування як можуть конкретні елементи верховенства права накладатись на реалії їхнього щоденного життя. Запропонований формат посібника поєднав теоретичні аспекти верховенства права (визначення та сукупність питань) з практичними ситуаціями – унаочнення чи фактичне «приземлення» верховенства права на українські реалії функціонування органів місцевого самоврядування.

6. Тренінговий компонент

Експертами Центру проведено тренінги у кількох концептуальних напрямах.

1. Тренінгова програма “Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні” має на меті підвищення в учасників рівень знань та професійного розуміння поняття та принципів верховенства права як однієї із головних засад ефективного державного управління (“належного урядування”), спрямованого на захист прав людини та демократії, на рівні місцевого самоврядування.

Протягом 2015 – 2018 років  проведено 15 дводенних практичних тренінгів в різних містах України (Миколаїв, Южне, Долина, Самбір, Вознесенськ, Івано-Франківськ, Харків, Чугуїв, Пирятин, Вільнянськ, Мелітополь, Дніпро, Миргород, Тернівка, Трускавець). Учасниками тренінгів були співробітники виконавчих органів відповідних міських рад, в окремих випадках до участі долучались міські голови, депутати міських рад, громадські активісти.

Ключовими навчальними цілями тренінгів є:

• надати слухачам додаткову нову і корисну для них інформацію, зокрема, ознайомити їх з соціальним призначенням верховенства права та його основними складовими (поваги до прав і свобод людини та зв’язаності ними органів публічної влади, найвищої юридичної сили конституції, рівності перед законом, прозорості, доступності, правової визначеності, законності, пропорційності тощо);

• привити або ж вдосконалити навики використовувати складові – принципи верховенства права (в якості індикаторів) у практичній  нормотворчій діяльності органів місцевого самоврядування, в прийнятті реальних правозастосовчих рішень та в спілкуванні з мешканцями громад на основі результатів проведеного оцінювання та напрацьованих рекомендацій; 

• допомогти слухачам почати критично осмислювати свою діяльність, нормативну базу, на якій вона ґрунтується, на основі вимог принципу верховенства права та формулювати пропозиції щодо її удосконалення;

• привити основні навики ширше використовувати складові верховенства права при плануванні своєї практичної роботи слухачами, а також при вирішенні конкретних практичних питань з метою забезпечення належної реалізації прав людини під час звернення до органів місцевого самоврядування за одержанням відповідних послуг.

2. Тренінгова програма “Дотримання принципів верховенства права у наданні адміністративних послуг”. 

Тренінгову програму зосереджено на напрямах, засобах і способах втілення принципів (складових) верховенства права в тих сферах, з якими органи місцевого самоврядування найчастіше мають справу у своїй практичній діяльності – житлово-комунальне господарство та благоустрій, транспорт, земельні питання, реєстраційні послуги, архітектура і містобудування, здійснення інформаційних повноважень. 

Протягом 2016 – 2017 років проведено 4 триденних практичних кластерних тренінги в різних містах України (Львів, Южне, Миргород, Дніпро). Учасниками тренінгів були співробітники виконавчих органів 16 міських рад міст-учасників проекту, в окремих випадках до участі долучались міські голови, депутати міських рад, громадські активісти.

Ключовими навчальними цілями тренінгів було допомогти учасникам більш ефективно:

· визначати основні принципи верховенства права у наданні адміністративних послуг на рівні місцевого самоврядування;

· вивчати та аналізувати результати досліджень, котрі були проведені в п’яти обраних сферах надання послуг (земельні питання; реєстрація; архітектура та містобудування; ЖКГ; транспортні послуги);

· порівнювати проблеми у забезпеченні надання послуг в світлі принципів верховенства права в п’яти обраних сферах;  

· переглядати відповідність дій місцевої влади принципам прозорості та доступу до інформації; 

· розробляти рекомендації та можливий курс дій для покращення загальної відповідності верховенству права в обраних сферах надання послуг.

3. Тренінгова програма «Верховенство права та нормотворчість органів місцевого самоврядування». 

Тренінгова програма є продовженням тренінгів “Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні” та “Дотримання принципів верховенства права у наданні адміністративних послуг”. Її метою є підвищення в учасників рівня знань та професійного розуміння поняття локальна нормотворічсть крізь призму принципів верховенства права та розвиток вмінь ефективного використання цього інструменту для захисту прав людини та демократії на інституційному рівні місцевого самоврядування.

У 2018 році  проведено 4 триденних практичних кластерних тренінги в різних містах України (Харків, Одеса, Трускавець, Запоріжжя). Учасниками тренінгів були співробітники виконавчих органів 16 міських рад міст-учасників проекту, в окремих випадках до участі долучались міські голови, депутати міських рад, громадські активісти.

Ключовими завданнями тренінгу є :

● покращити розуміння принципів верховенства права та їх проявів у сфері локальної нормотворчості, виокремивши основні прогалини та слабкі сторони зазначеного процесу у муніципалітетах;

● розвинути необхідні навички посадових осіб/працівників органів місцевого самоврядування щодо належної діяльності у сфері локальної нормотворчості з урахуванням вимог верховенства права;

● сприяти посиленню мотивації посадових осіб/працівників органів місцевого самоврядування щодо практичного оперування і застосування вимог верховенства права при підготовці, експертизі та прийнятті локальних нормативно-правових актів органом місцевого самоврядування.

4. Практична школа для представників неурядових організацій «Верховенство права в твоєму місті». Експертами Центру було організовано та проведено в м. Києві перший модуль цієї школи “Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування: правові аспекти”. 

Учасниками цього тренінгу стали представники громадськості (представники громадських організацій, волонтери, журналісти, активісти) 15-ти міст учасників Проекту. 

Головною метою цього тренінгу було сприяти посиленню індивідуальної участі громадян та спільнот громадян в утвердженні складових – принципів верховенства права у діяльності органів  місцевого самоврядування, зокрема шляхом проведення моніторингу за їх діяльністю, підвищення підзвітності  і відповідальності посадових осіб за дотриманням прав і свобод громадян.

Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5