Берлач Наталія Анатоліївна

Берлач Наталія Анатоліївна
професор кафедри міжнародного та європейського права (за сусмісництвом)
В 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2011 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) на тему «Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи)».
Автор більш ніж 70 наукових та навчально-методичних праць. Наталія Анатоліївна займається питаннями удосконалення публічно-правового регулювання суспільних відносин у адміністративно-політичній, правоохоронній та соціально-економічній сферах.
Профілі