Кузьменко Володимир Борисович

Кузьменко Володимир Борисович
доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права
Доктор юридичних наук (2010), кандидат історичних наук (1999), доцент (2005). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Стаж науково-педагогічної роботи 25 років.
Освіту здобув на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1994) та юридичному факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ (2003). Навчався в докторантурі Харківського національного університету внутрішніх справ (2006-2009). Стажувався у Central European University (Budapest, Hungary, July-August 2000).
Профілі