Обрано нового декана факультету

31 травня 2023 р. обрано нового декана факультету правничих наук НаУКМА

Після проведення конкурсного відбору колектив факультету погодив призначення на цю посаду Володимира Миколайовича Венгера.

Очікується, що В. М. Венгер розпочне діяльність на посаді декана факультету з 1 серпня 2023 р. До цього часу керувати факультетом продовжить Олексій Вікторович Цельєв.

Нагадаємо, що конкурсний відбір кандидатів на посаду декана факультету було оголошено 12 квітня 2023 р.  Конкурс відбувався у порядку, передбаченому Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду декана факультету НаУКМА.

До кандидатів висувалися такі мінімальні професійно-кваліфікаційні вимоги:

– наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю факультету (право або міжнародне право);

– наявність не менше семи досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365);

– досвід наукової, науко-педагогічної діяльності не менше ніж сім навчальних років (у тому числі останні три роки в закладі вищої освіти за основним місцем роботи);

– володіння англійською мовою, що підтверджується сертифікатом відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або документами, що підтверджують фахове використання англійської мови в науковій, експертній та/або викладацькій діяльності (дипломи, сертифікати, інші документи);

– міжнародний досвід наукової та/або викладацької діяльності, що підтверджується документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами) про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у наукових чи освітніх проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами.

Конкурсна комісія дійшла висновку, що кандидатура В. М. Венгера відповідає професійно-кваліфікаційним вимогам до посади і може бути рекомендована Президенту НаУКМА для призначення на посаду декана факультету правничих наук НаУКМА.