Admission and Education

The Faculty is No. 1 in Ukraine:

– according to the rating of the Association of Lawyers of Ukraine; 

– by employer rating (ranking of the magazine “Money” (“Hroshi”));

– for victories in international competitions;

– according to the average score of unified professional entrance exam.

 

Educational programs

The Faculty is No. 1 in Ukraine:

– according to the rating of the Association of Lawyers of Ukraine; 

– by employer rating (ranking of the magazine “Money” (“Hroshi”));

– for victories in international competitions;

– according to the average score of unified professional entrance exam.

 

Сертифікатні програми
Студенти мають можливість брати участь у сертифікатних програмах та програмах додаткової спеціалізації (minor), які діють на факультеті правничих наук, економічних наук, факультеті соціальних наук та соціальних технологій та інших факультетах, що підвищує конкурентоздатність випускника на ринку праці.
Практика і стажування
Факультет тісно співпрацює з провідними юридичними компаніями України, державними органами та громадськими організаціями, що значно розширює можливості студентів зі стажування та працевлаштування. Випускники магістерської програми з правознавства на високому професійному рівні надають юридичні послуги найрізноманітнішим підприємствам, установам та організаціям або успішно працюють в органах державної влади.
Навчання за кордоном
Здобуті під час навчання компетентності, дають можливість студентам і випускникам факультету за бажанням стажуватися та навчатись на магістерських і докторських програмах у школах права Європи та Північної Америки, серед яких Гарвардський та Пітсбурзький університети в США, Гейдельберзький університет у Німеччині, Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії, Лундський університет у Швеції, Яґеллонський університет у Польщі тощо.
Літні школи
Літня школа, що проводиться щорічно в Україні з 2007 року, розрахована на осіб, які зацікавлені у вивченні системи права Федеративної Республіки Німеччина. До участі в Літній школі запрошуються викладачі, аспіранти та студенти старших курсів вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів ВНЗ України та сусідніх країн (конкурсний відбір). Літня школа проводиться в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». У зв’язку з тим, що робочою мовою Літньої школи є німецька, від учасників вимагається рівень володіння нею не нижче за Mittelstufe.