Шкелебей Вікторія Анатоліївна

Шкелебей Вікторія Анатоліївна
доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права
Кандидат юридичних наук. У 2010 р. закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: «Процесуальні засади звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим».
Профілі