Яцкевич Іван Іванович

Яцкевич Іван Іванович
заступник декана,
доцент кафедри приватного права
Кандидат юридичних наук, відповідальний секретар редакційної колегії фахового журналу "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки". Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. У центрі наукових досліджень питання юридичних гарантій реалізації права на працю, в тому числі питання правового регулювання юридичних гарантій у трудовому праві, зайнятості та працевлаштування, права осіб з інвалідністю, зокрема на соціальний захист та зайнятість.