Музика Леся Анатоліївна

Музика Леся Анатоліївна
доцент кафедри приватного права
доктор юридичних наук, доцент. Досліджує проблеми права власності, кодифікації цивільного законодавства, міжгалузевих зв’язків цивільного права, конвергенція приватного і публічного у праві.
Брала участь в експертизі Законів України про внесення змін до ЦК України з питань права власності, а також про внесення змін до законодавчих актів щодо реалізації професійних прав адвокатів, форм здійснення адвокатської діяльності.
Автор (співавтор) понад 60-ти наукових публікацій, з яких: 3 монографії – «Проблеми права комунальної власності в Україні» (Київ, 2015 р.), «Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні» (Київ, 2007), «Правові проблеми місцевих фінансів України: теоретико-прикладне дослідження» (Кам’янець-Подільський, 2016 р.); розділи у 4-х науково-практичних коментарях до: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Сімейного кодексу України, Закону України «Про третейські суди»; 3 навчальних посібники: «Цивільне право України», «Довідник майбутнього адвоката», «Правознавство: словник термінів».
Профілі