Катерина Грищенко: Докторська школа є майданчиком для взаємодії дослідників

Катерина Грищенко, аспірантка.

Здобуття ступеня доктора філософії (PhD) відрізняється від здобуття ступеня кандидата наук насамперед тим, що разом із написанням дисертаційного дослідження перед здобувачем наукового ступеня постає завдання опанувати низку дисциплін, які посилюють спроможність майбутнього дослідника та викладача (це так званий «освітній компонент» програми). За рівнем навантаження освітній компонент на PhD-програмі близький до магістерської програми, адже навчання триває два роки. Однак дисципліни, що викладаються в Докторській школі, не є вузькофаховими і не викладаються на магістерських програмах, тому для майбутніх науковців та викладачів такий освітній компонент справді є цінним.

Перевагою навчання в Докторській школі НаУКМА є те, що до викладання навчальних дисциплін залучають найкращих викладачів та дослідників Могилянки з різних факультетів. Це означає, що окрім свого наукового керівника, здобувач наукового ступеня має можливість консультуватись щодо свого дослідження з іншими науковцями. Водночас освітній компонент PhD-програми побудований в такий спосіб, що під час кожної навчальної дисципліни слід виконувати завдання, пов’язані з власним дисертаційним дослідженням, науковими статтями або навчальною дисципліною, яку здобувач наукового ступеня викладає або має на меті викладати.

Більшість дисциплін, які входять до освітнього компонента програми, викладаються для здобувачів зі всіх факультетів та спеціальностей одночасно. Це означає, що Докторська школа є майданчиком для взаємодії дослідників із різних галузей. Спілкування та спільна робота над окремими завданнями з колегами з інших факультетів збагачує і розвиває дослідницькі навички, спонукає до пошуку міждисциплінарних зв’язків у власному дослідженні та дозволяє зрозуміти, якою є жива спільнота науковців.

Докладніше про PhD програму