Програма PhD

Для тих, хто хоче пізнавати право і зробити внесок у розвиток правової науки.

На факультеті діють аспірантські програми за двома спеціальностями:

  • 081 Право (ліцензований обсяг – 62 місця);
  • 293 Міжнародне право (ліцензований обсяг – 16 місць).

Координацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури і докторантури в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» здійснює перша в Україні Докторська школа імені родини Юхименків (https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/gradschool).

Графік освітнього процесу(Академічний календар Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА) має на меті забезпечити час для збалансованої і планомірної роботи аспірантів над розвитком фахових і загальних компетентностей (під час навчальної роботи у семестрах) та індивідуальну дослідницьку діяльність (під час дослідницьких періодів).

Форма навчання – денна.

Тижневе навантаження в 1 і 2 рік навчання – до 16 годин на тиждень.