Програма PhD

Для тих, хто хоче пізнавати право і зробити внесок у розвиток правової науки.
Переваги навчання
Сучасна європейська модель навчання.
Прогресивні методики наукових досліджень.
Пріоритет міждисциплінарних досліджень.
Підготовка до самостійного викладання у вищій школі.
Вдосконалення навичок академічного письма англійською мовою.
Перебування в середовищі дослідників з інших спеціальностей.
Доступ до ресурсів Могилянки (бібліотек, програм мобільності).
Нульова толерантність до корупції.

На факультеті діють аспірантські програми за двома спеціальностями:

  • 081 Право (ліцензований обсяг – 62 місця);
  • 293 Міжнародне право (ліцензований обсяг – 16 місць).

Координацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури і докторантури в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» здійснює перша в Україні Докторська школа імені родини Юхименків (https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/gradschool).

Графік освітнього процесу(Академічний календар Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА) має на меті забезпечити час для збалансованої і планомірної роботи аспірантів над розвитком фахових і загальних компетентностей (під час навчальної роботи у семестрах) та індивідуальну дослідницьку діяльність (під час дослідницьких періодів).

Форма навчання – денна.

Тижневе навантаження в 1 і 2 рік навчання – до 16 годин на тиждень.

Відгуки
Докторська школа є майданчиком для взаємодії дослідників із різних галузей. Спілкування та спільна робота над окремими завданнями з колегами з інших факультетів збагачує і розвиває дослідницькі навички, спонукає до пошуку міждисциплінарних зв’язків у власному дослідженні та дозволяє зрозуміти, якою є жива спільнота науковців.
Програма PhD
2 рік
Структура програми та система оцінювання

Кожна освітньо-наукова програма містить два цикли – загальної і професійної підготовки.

Цикл загальної підготовки (35 кредитів ЄКТС) складається з трьох блоків навчальних дисциплін, у кожному з яких забезпечена можливість індивідуації навчального плану аспіранта за навчальними і дослідницькими потребами за допомогою блоків вибіркових дисциплін:

  • дисципліни науково-теоретичної  підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 7 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін – 3 кредити ЄКТС; всього – 10 кредитів ЄКТС;
  • дисципліни науково-практичної підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 9 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін – 3 кредити ЄКТС; всього – 12 кредитів ЄКТС;
  • дисципліни мовної підготовки: обсяг нормативних дисциплін – 9 кредитів ЄКТС, обсяг вибіркових дисциплін (треба обрати 2 модулі з переліку 2-кредитних спеціальних модульних курсів) – 4 кредити ЄКТС; всього – 13 кредитів ЄКТС.
  • Цикл професійної підготовки (орієнтовно 16 кредитів ЄКТС) містить нормативні та вибіркові складові. До складу нормативних для всіх  аспірантів НаУКМА належать «Розробка дисертаційного проекту (3 кредити ЄКТС) і «Аспірантський дослідницький семінар» (4 і більше кредитів ЄКТС),   а  також інші курси, передбачені розробниками освітньо-наукових програм.

Блок вибіркових дисциплін забезпечує опанування певними спеціалізаціями.

Вимоги до вступу

Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступ на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань: 1) вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); 2) вступний іспит зі спеціальності (спеціалізації) в обсязі програми підготовки магістрів із відповідної спеціальності, а також здійснюють презентацію дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (спеціалізації) на засіданні предметної екзаменаційної комісії.

Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5