Стипендія професора Козюбри

Стипендія Іменного Фонду професора Козюбри призначається студентам та студенткам факультету правничих наук з метою стимулювання наукової роботи та заохочення їх до публікації своїх результатів своїх наукових досліджень.

Стипендія надається щорічно на конкурсній основі за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні.

Стипендія передбачає отримання одноразової винагороди за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні. Переможець отримає винагороду у розмірі річних відсотків від ендавменту.

Рішення про нагородження лауреата приймають на засіданні Конкурсної комісії закритим голосуванням простою більшістю голосів після попереднього ознайомлення з поданими на конкурс публікаціями.

Переможець конкурсу оголошується на церемонії Конвокації на факультеті правничих наук.

Стипендію засновано у 2013 році Миколою Івановичем Козюброю, доктором юридичних наук, професором, член-кореспондентом НАПвН України, суддею Конституційного Суду України у відставці, заслуженим юристом України, професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук НаУКМА, керівником маґістерської програми «Право», кращим викладачем НаУКМА 2012 року.