Валютне право

Вибірковий курс з валютного права передбачає вивчення механізму правового регулювання валютної системи, валютних відносин, валютних операцій, а також валютного регулювання та контролю. Метою курсу є отримання студентами знань у галузі теорії і практики застосування інститутів валютного права. Основними завданнями курсу є опанування поняттями «валютна система», з’ясування її змісту, структури; ознайомлення з системою суб’єктів валютного регулювання та контролю в Україні, з їх правовим статусом у валютній системі країни, визначення поняття валютних правовідносин, валютних операцій, юридичної відповідальності за порушення у сфері валютних правовідносин. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль