Вітаємо Артема Нікітіна зі здобуттям ступеня доктора філософії в галузі «Право»

Сьогодні на засіданні разової спеціалізованої вченої ради НаУКМА 081-28-03-2024-36 відбувся публічний захист дисертації Артема Нікітіна «Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані зі злочинним впливом». 

 Нікітін Артем Олексійович — студент Могилянки за освітньо-науковою програмою «Право», вступник до аспірантури в 2020 році. 

Науковий керівник: 

Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА. 

Голова спеціалізованої вченої ради: 

Галаган Володимир Іванович — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА. 

Рецензент: 

Удовенко Жанна Володимирівна — докторка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА. 

 Опоненти: 

– Навроцький Вячеслав Олександрович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету. 

‐ Загиней-Заболотенко Зоя Аполінаріївна — докторка юридичних наук, професорка, в. о. завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

– Вознюк Андрій Андрійович — доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач Наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ України. 

Трансляція захисту доступна на фейсбук-сторінці Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА (https://www.facebook.com/gradschool.naukma).