Удовенко Жанна Володимирівна

Удовенко Жанна Володимирівна
Доцентка кафедри кримінального та кримінального процесуального права
Докторка юридичних наук: у 2021 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила докторську дисертацію на тему: «Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України».
Основні напрями наукових досліджень – теорія судових доказів, кримінальна процесуальна діяльність органів досудового розслідування, тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій, використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.
Підготувала 2 кандидатів юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.