Конкурс на отримання Стипендій родини Футей

Студентський стипендійний фонд родини Футей засновано з метою заохочення та матеріальної підтримки талановитих студентів і студенток магістерської програми «Право».

Щорічно конкурсна комісія визначає двох лауреатів/лауреаток конкурсу (по одному/одній з тих, хто навчається на першому і другому роках), які старанно навчаються і перебувають у скрутному матеріальному становищі, з урахуванням таких критеріїв:

1) вступний рейтинг не нижче 181 для студентів/студенток 1 року навчання або навчальний рейтинг не нижче 81 – для студентів/студенток 2-го року навчання;

2) проведення наукового дослідження в межах магістерської курсової або кваліфікаційної роботи з конституційного або міжнародного публічного права;

3) володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою CEFR (upper-intermediate);

4) походження з Тернопільської або Івано-Франківської областей (в разі відсутності претендента/претендентки, який/яка походить із зазначених областей і відповідає вказаним вище критеріям, допомога може надаватись вихідцям зі Львівської області)

Лауреату/лауреатці конкурсу виплачується благодійна допомога в українських гривнях у сумі, що еквівалентна 1000 доларів США у перерахунку за офіційним курсом обміну валют, встановленим НБУ на день прийняття конкурсною комісією рішення про надання такої допомоги.

Для участі у конкурсі претенденти надсилають на адресу law@ukma.edu.ua заяву на участь у конкурсі, Curriculum Vitae та мотиваційний лист. Форма заяви – довільна із зазначенням детальної інформації відповідно до критеріїв визначення переможця. До заяви додаються документи (їх копії), що підтверджують виконання критеріїв визначення переможця (за потреби).

Заяви на участь у конкурсі на отримання стипендій у 2021 р. приймаються до 30 вересня.

Докладніше про стипендію та її фундатора