Івана Яцкевича призначено заступником декана

Іван Іванович Яцкевич, кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права НаУКМА, член редакційної колегії та відповідальний секретар журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки».

Викладає на факультеті правничих наук НаУКМА з 2011 року. Захистив дисертацію та в 2017 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. До кола наукових інтересів належать, передусім, теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення, захисту прав людини, європейського соціального права, проблеми формування та функціонування соціальної держави. У центрі наукових досліджень питання: правове регулювання юридичних гарантій у трудовому праві, зайнятість та працевлаштування, права осіб з інвалідністю, право на соціальний захист та зайнятість, захист прав трудових мігрантів, імплементація міжнародних трудових стандартів. Співавтор підручників «Трудове право України» (2018) і «Теоретичні засади трудового права України» (2019), автор близько 40 наукових публікацій.

З 2018 року обіймає посаду доцента кафедри приватного права НаУКМА, викладає дисципліни: трудове право, право соціального забезпечення; викладав основи підприємницького права. Керує студентськими курсовими та кваліфікаційними роботами, проходженням навчальної практики студентами четвертого року навчання.

Проходив наукове стажування в університетах Естонії, Німеччини, Польщі. Брав участь у літніх школах із загальної теорії та методики викладання права (Україна), а також у школі з європейської системи захисту прав людини (Німеччина).