Сучасні проблеми кримінального провадження

Аналіз кримінального та кримінального процесуального законодавства України на підставі сучасних методів наукових досліджень, визначення основних зв’язків та співвідношення матеріального та процесуального права.

Дослідження заходів реагування на кримінальне правопорушення. Початок кримінального провадження, особливості його здійснення на досудовому розслідуванні та у судових стадіях. Встановлення неврегульованих чи суперечливих положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, розробка аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення з метою правильного застосування національного законодавства у сфері кримінального провадження з урахуванням Європейських стандартів прав людини.

3 кредити
Обсяг дисципліни
Осінь,весна
Семестр викладання дисципліни
Залік
Підсумковий контроль