Зaxиcт диcepтaції Сергія Смаглюка

18 січня на засіданні cпeцiaлiзoвaної вчeної paди Харківського національного університету внутрішніх справ відбувся зaxиcт диcepтaції Смаглюка Сергія Васильовича нa тему «Процесуальний порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні».

У засіданні в якості офіційного опонента брала участь доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права, д.ю.н., доцент Удовенко Жанна Володимирівна.

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присудила С. В. Смаглюку ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика: судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Вітаємо із академічним здобутком!