Відкритий захист курсових робіт

18 березня в Києво-Могилянській школі врядування імені Андрія Мелешевича факультету правничих наук відбувся відкритий захист курсових робіт здобувачами освітньої програми «Суспільне і приватне врядування».

Під час наукової дискусії, в якій взяли участь здобувачі першого і другого рівнів вищої освіти та науково-педагогічні працівники Школи, обговорювалися шляхи розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування, суспільного й приватного врядування, вироблення політики і владних комунікацій.

Тематика захистів стосувалася можливостей застосування в Україні кращих практик цифрового уряду; впливу електронного врядування та цифрової трансформації на рівень надання публічних послуг; культурних і креативних індустрій як ресурсу сталого місцевого розвитку; соціально відповідального інвестування як методу досягнення позитивного соціального ефекту, викликів і перспектив повоєнного відновлення туристичного потенціалу, аграрної сфери України; взаємодії організацій громадянського суспільства між собою та з органами місцевої влади під час криз; вироблення політики розвитку газовидобутку як складової енергетичної безпеки, цифрових компетентностей і цифровізації у сфері освіти тощо. Курсові роботи підготовлено державною та англійською мовами.

Комісія, створена Школою для оцінювання захистів, відзначила актуальність наукових і практичних проблем, сформульованих у курсових роботах, і відображення в їхніх цілях суспільних цінностей; успішне використання для вирішення поставлених задач різноманітних джерел інформації, загальнонаукових і спеціальних методів дослідження; конкретність одержаних результатів; дотримання норм академічної доброчесності; наявність у роботах особистих позицій авторів щодо досліджуваних питань; високий рівень структуровано побудованих доповідей і презентацій із належною аргументацією.

Учасникам наукової дискусії було запропоновано продовжити дослідження в рамках наскрізних програм підготовки, зокрема під час розроблення кваліфікаційних робіт, та апробувати одержані результати на весняних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих учених, організовуваних, зокрема, факультетом правничих наук.