Участь викладача Факультету у захисті дисертації

8 березня Микола Хавронюк — професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук мав честь виступити як опонент на захисті дисертації Демчука П. В. на тему «Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві».
Захист відбувся в Спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.158 Львівського національного університету імені Івана Франка  Міністерства освіти і науки України (Львів).
Рада ухвалила рішення про присудження Демчуку П.В. ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.