Тренінг «Молодіжна політика, заснована на підходах участі»

Із 27 листопада до 1 грудня у Львові відбувся тренінг «Молодіжна політика, заснована на підходах участі», організований проєктом Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України та Українською асоціацією молодіжних рад.

Метою тренінгу було підвищення професійних компетентностей викладачів і викладачок, тренерів і тренерок, провайдерів і провайдерок Порталу управління знаннями, серед яких – Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича факультету правничих наук.

Упродовж п’яти днів навчання тренери й тренерки набули навичок залучення молоді до вироблення політики з урахуванням стандартів та підходів Ради Європи, базуючись на затвердженій Національним агентством України з питань державної служби типовій загальній короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Молодіжна політика, заснована на підходах участі».

Відкриваючи навчання, Олег Немчінов – міністр Кабінету Міністрів України – наголосив на важливості і сталості вироблення молодіжної політики, залученості до неї Міністерства молоді та спорту України та профільних підрозділів, що дає можливість реалізовувати, зокрема, такі тренінги. Заступник міністра молоді та спорту України Владислав Яцук висловив подяку Раді Європи та наголосив на важливості співпраці з нею, зокрема у запровадженні курсів підвищення кваліфікації для державних службовців, які формують і реалізують молодіжну політику на різних рівнях.

Учасники та учасниці навчання ознайомилися зі стандартами, підходами, освітніми ресурсами Ради Європи та України в галузі молодіжної політики, опрацювали зміст посібника для проведення навчання за типовою програмою, обмінялись практиками підвищення кваліфікації, обговорили специфічні аспекти проведення освітніх і просвітницьких заходів в онлайн, очному і змішаному форматах, проаналізували можливості впровадження розробленої програми в діяльність провайдерів Порталу управління знаннями.