Звєрєв Є.О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Текст