Співпраця з Вищою школою адвокатури НААУ

3 грудня 2020 р. підписано меморандум про співпрацю між Факультетом та Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України, основною метою якого є забезпечення зв’язку між наукою і практикою, між студентами і викладачами та професійною спільнотою адвокатів.

Розвиток програм професійного розвитку правників як форми освіти упродовж життя, є одним із пріоритетів діяльності Факультету. Очікується, що співпраця сприятиме, зокрема, удосконаленню освітніх програм та методики навчання, підвищенню якості правничої освіти та рівня професійної компетентності правників.

Денис Азаров, декан Факультету правничих наук, зазначив, що вітчизняний освітній простір засмічено багатьма псевдоосвітніми програмами невисокої якості, в основу яких не покладено компетентісний підхід, на виході з яких не здійснюється належна перевірка результатів навчання. Тому об’єднання зусиль Могилянської правничої школи та Вищої школи адвокатури може дати гарний результат і створити для правників нові якісні можливості навчатися упродовж життя.