Ільченко-Сюйва Леся Василівна

Ільченко-Сюйва Леся Василівна
доцент Києво-Могилянської школи врядування
кандидат наук з державного управління, доцент, є співголовою Робочої групи з аналізу політики (політики, що базується на дока-зах) Мережі інститутів та шкіл з державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee). З 1998 року експерт проектів технічної допомоги USAID, CIDA, SIDA, UNDP у сферах розвитку фінансової системи, системи державних фінансів, монетарної та податкової політики, аналізу державної полі-тки.
Авторка більше ніж 100 публікацій у фахових та науково-публіцистичних виданнях. Сфера професійних інтересів: аналіз державної політки, розвиток фінансо-вої системи, фінансове посередництво, банківський нагляд, реформування сис-теми державні фінанси, монетарна та податкова політика.
Профілі